top of page

נתנאל פרומן

"לרוב אנחנו לא מחליטים על האירועים שקורים לנו בחיים, אבל תמיד הבחירה בידנו איך להתמודד איתם, להישבר או לצמוח ולגדול... "🌱 הרצאה מרתקת בנושא:
בחירה והתפתחות אישית דרך סיפורים מהחיים ומהצבא

bottom of page